Chỉ đạo của Ban NTM

BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI “KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU HÀ TĨNH NĂM 2017

BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI “KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU HÀ TĨNH NĂM 2017

14-09-2017
Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả các thôn và vườn hộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều được đánh giá, xếp loại; đối với các thôn, vườn được xếp loại A thì được tham gia dự thi ở cấp xã; các thôn, vườn đạt giải cấp xã được tham gia dự thi cấp huyện và đạt giải cấp huyện được tham gia dự thi cấp tỉnh.
Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

04-09-2017
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1