Chỉ đạo, điều hành

Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2016
Ngày đăng: (05-09-2018)

Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, các đảng viên và cán bộ căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT năm 2018
Ngày đăng: (04-01-2018)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT được lập ra để tạo không khí vui tươi, lành mạnh và phấn khởi để bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới

Công văn rà soát, chỉnh sửa hương ước thôn năm 2019
Ngày đăng: (02-01-2019)

Rà soát lại quy trình soạn thảo hương ước; lấy ý kiến dự thảo hương ước; thông qua hương ước; thủ tục đề nghị công nhận hương ước; nội dung của hương ước hiện hành có phù hợp với các nguyên tắc, các quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.