28-03-2017 - 09:18

Danh bạ cán bộ chuyên trách, công chức xã

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Gmail

1

Phan Tiến Dũng

Tùng Ảnh

BT Đảng ủy - CT.UBND xã

0983829141

Dungtunganh73@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tùng Ảnh

CT.HĐNDxã

0985725219

Thanhthuytunganh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tùng Ảnh

P.BT Đảng ủy

0916608635

Tamdoanxata@gmail.com

4

Nguyễn Năng Quế

Tùng Ảnh

CT.UBMTTQ

01232159165

 

5

Hoàng Ngọc Quế

Tùng Ảnh

P.CT.HĐND

0945079319

Hoangque1959@gmail.com

6

Lê Doãn Lợi

Tùng Ảnh

P.CT.UBND

0987859039

Ledoanloi.tpta@gmail.com

7

Võ Thị Thanh Cảnh

Tùng Ảnh

Công chức Văn hóa

0972465970

Canhvhtunganh@gmail.com

8

Lê Thị Hường

Tùng Ảnh

VP. Thống kê

01654347955

Huongvptunganh@gmail.com

9

Dương Văn Huệ

Tùng Ảnh

VP. Nội vụ

0913024268

Hueubtunganh@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thúy Vân

Tùng Ảnh

Kế toán ngân sách

0916608636

thuyvanktta@gmail.com

11

Bùi Đại Đức

Tùng Ảnh

Tài chính

0918229135

Buidaiduc.tt@gmail.com

12

Phan Vân Anh

Tùng Ảnh

Tư pháp – Hộ tịch

0984900678

phanthivananhta@gmail.com

13

Nguyễn Hoàng Quý

Tùng Ảnh

NN -Môi Trường

0987272626

hoangquyta83@gmail.com

14

Phan Đình Minh

Tùng Ảnh

Địa chính xây dựng

0984920120

mphandinh@gmail.com

15

Nguyễn Viết Hải

Tùng Ảnh

Xã đội trưởng

0916608643

Viethaitunganh1966@gmail.com

16

Lê Kim Hải

Tùng Ảnh

Trưởng Công An

0916955450

kimhaitunganh@gmail.com

17

Nguyễn Hữu Tiệp

Tùng Ảnh

BT. Đoàn TN

0963486418

czechnguyen@gmail.com

18

Lê Trọng Hòa

Tùng Ảnh

CT.Hội CCB

01664027656

letronghoaccbtunganh@gmail.com

19

Trần Thị Bích Phương

Tùng Ảnh

CT. Hội LH PN

01629818755

Phuongtunganh0104@gmail.com

20

Nguyễn Hồng Thuận

Tùng Ảnh

CT. Hội ND

0916955452

hongthuantunganh@gmail.com

21

Võ Thị Dung

Tùng Ảnh

Lao động TB&XH

0917800901

Vodung1510luat@gmail.com

 

. . . . .