22-08-2017 - 10:40

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh tham gia xây dựng NTM

Thực hiện kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng NTM, hàng năm tổ chức Đoàn xung phong đảm nhận hỗ trợ các thôn trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu

Theo đó, năm 2015 hỗ trợ thôn Châu Nội, năm 2016 hỗ trợ thôn Châu Lĩnh, năm 2017 hỗ trợ thôn Thạch Thành xây dựng kế hoạch, thực hiện các công trình trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đoàn viên thanh niên thôn Châu Nội chắm sóc hạng mục bồn hoa cây cảnh trục đường chính của thôn

Bằng các việc làm thiết thực, cụ thể như: hỗ trợ ngày công xây dựng bồn hoa, cây cảnh; tham gia phát quang đường làng, ngõ xóm, tổng dọn vệ sinh môi trường; xây dựng công trình cờ hồng kỳ trong khuôn viên NVH thôn; trồng, chăm sóc, cung cấp cây giống hoa (ty gôn, chiều tím...) xây dựng hạng mục hàng rào xanh.... trong những năm qua, tổ chức Đoàn đã thực hiện và hỗ trợ thực hiện được hàng nghìn mét bồn hoa, cây cảnh, hàng rào xanh và xây dựng nhiều công trình NTM trên địa bàn các thôn.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn còn hỗ trợ xây dựng được 3 vườn mẫu có áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm, công trình lưới dàn che rau màu tại các thôn Châu Nội và Thạch Thành đem lại năng suất cao cho các hộ gia đình và tạo cảnh quan nông thôn mới ở các thôn.

ĐVTN hỗ trợ hộ ông Mai Xuân Tam xây dựng vườn mẫu năm 2016

Trong năm 2017, ngoài việc hỗ trợ thôn Thạch Thành trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Đoàn xã còn chỉ đạo các Chi đoàn khác chủ động tham gia xây dựng NTM bằng các công trình phần việc cụ thể, như xây dựng 1.200m hàng rào xanh tại thôn Châu Tùng, Châu Linh, Châu Nội và Châu Lĩnh; xây dựng công trình cờ hồng kỳ trong khuôn viên NVH thôn Đông Thái...

 

. . . . .