13-03-2018 - 20:55

Độc đáo khu dân cư NTM kiểu mẫu trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

Chỉnh trang, nâng cấp khu dân cư phù hợp yêu cầu phát triển song song với gìn giữ, phát huy những nét văn hóa độc đáo của làng quê Việt Nam là những gì mà nhân dân thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh ,Đức Thọ - Hà Tĩnh đã và đang thực hiện...

 

. . . . .