02-10-2017 - 10:30

Hội Người cao tuổi xã tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm ngày Quốc Tế NCT 1/10

Hội Người cao tuổi có tiền thân là Hội Phụ lão Cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, thành lập. Hội có vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử giữ nước và dựng nước. Trong sự nghiệp đổi mới, người cao tuổi ở mọi miền của tổ quốc đã dành mọi tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, giữ...

Phát huy truyền thống của dân tộc, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực chăm sóc cho người cao tuổi, để người cao tuổi được tôn vinh; đồng thời phát huy uy tín, kinh nghiệm trí tuệ cho người cao tuổi vì công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua Hội NCT xã Tùng Ảnh luôn nêu gương sáng trong việc giáo dục các thế hệ con cháu về nhân cách, đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; gắn kết vai trò trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần ổn định chính trị và phát triển văn hóa, xã hội tại địa phương. 


Trong chỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế NCT 1/10 năm nay, Hội NCT xã Tùng Ảnh đã tổ chức cho các Chi hội NCT thôn Thạch Thành, Châu Trinh, Châu Tùng giao hữu các trận đấu bóng chuyền hơi giữa các đội bóng chuyền hơi nam nữ của Chi hội.

 

Thanh Niên

. . . . .