04-01-2018 - 00:00

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT năm 2018

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh và phấn khởi để bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới.

. . . . .