04-01-2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT năm 2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT được lập ra để tạo không khí vui tươi, lành mạnh và phấn khởi để bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới