Kế hoạch

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04 /KH – UBND-VH Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT năm 2018 04/01/2018
2 Số: 38 /KH - UBND KẾ HOẠCH Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2018 02/03/2018
3 Số:13/KH - UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018 10/01/2018
4 31/KH - UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 28/02/2017