Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Tùng Ảnh tổ chức trao giải cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017

Tùng Ảnh tổ chức trao giải cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017

23-11-2017
Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Tùng Ảnh về việc tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017", sáng ngày 23/11/2017, BTC cuộc thi đã tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải cho các Khu dân cư, các hộ gia đình đạt giải.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10

19-09-2017
Thực hiện công điện của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn xã Tùng Ảnh xung phong trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh tham gia xây dựng NTM

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh tham gia xây dựng NTM

22-08-2017
Thực hiện kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng NTM, hàng năm tổ chức Đoàn xung phong đảm nhận hỗ trợ các thôn trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu
1