Nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội

Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người đủ 80 tuổi trở lên

Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người đủ 80 tuổi trở lên

24-07-2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1813/TTKQH-GS ngày 25/5/2018 với nội dung:
6 đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng

6 đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng

08-02-2018
Theo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có 6 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
1