Pháp lệnh

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 34/2007/pl-ubtvqh11 NHỮNG NỘI DUNG CỦA PHÁP LỆNH 34/2007 THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 20/04/2007