24-12-2018 - 21:10

Tùng Ảnh - Miền quê yên bình

Với những đổi thay từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, quê hương Tùng Ảnh đang ngày một thay đổi rõ rệt. Vùng nông thôn đang được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, yên bình...

Khu dân cư NTM kiểu mẫu Châu Tùng

Nét đẹp Khu dân cư NTM kiểu mẫu Châu Nội

Mô hình sản xuất gạch không nung của anh Võ Quang Sáng ngày một phát triển, mở rộng

Quang cảnh khu trung tâm xã thuộc Khu dân cư NTM kiểu mẫu Châu Trinh

Cảnh quan đường làng Khu dân cư NTM kiểu mẫu Thông Tự

Thanh niên

. . . . .