24-10-2018 - 08:25

Tùng Ảnh tiếp tục mở bán đấu giá đất ở

Những lô đất được quy hoạch ở những vùng QH khu dân cư mới sẽ được tổ chức bán đấu giá đợt cuối năm 2018 vào tháng 11 này.

Những lô đất đẹp, vị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở với giá cả hợp lý sẽ được mở bán đấu giá vào đợt này bao gồm: Vùng QH Đồng Rậm thôn Châu Lĩnh, vùng QH Đội Ngọn thôn Châu Trinh, Sủng Ông Trình, vùng Nước Sây. 

Thông báo bán đấu giá đất ở và bảng giá các khu vực được quy hoạch

Sơ đồ quy hoạch đất ở vùng QH Đội Ngọn thôn Châu Trinh

Sơ đồ quy hoạch đất ở vùng QH chợ Đồng Rậm thôn Châu Lĩnh

Sơ đồ quy hoạch đất ở vùng QH Nước Sây

. . . . .