23-11-2017 - 08:05

Tùng Ảnh tổ chức trao giải cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Tùng Ảnh về việc tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017", sáng ngày 23/11/2017, BTC cuộc thi đã tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải cho các Khu dân cư, các hộ gia đình đạt giải.

Thông qua cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017”  lần này đã phát hiện, tôn vinh những khu dân cư và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, nhằm phát triển Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường cao hơn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Cuộc thi cũng là một hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nhằm đưa Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đạt hiệu quả cao, thiết thực và bền vững hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong xây dựng Tùng Ảnh thành xã “Nông thôn mới kiểu mẫu” vào cuối năm 2017.

Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch và thực hiện chấm thi trên địa bàn toàn xã đã có kết quả như sau:

1. Kết quả phần thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu:

TT

Thôn

Số điểm

Kết quả

1

Châu Nội

741

Giải Nhất

2

Châu Trinh

733

Giải Nhì

3

Châu Tùng

730

Giải Ba

4

Vọng Sơn

730

5

Châu Lĩnh

688

Giải khuyến khích

6

Thông Tự

678

7

Châu Linh

672

Không đạt giải

8

Đông Thái

649

9

Dương Tượng

647

10

Sơn Lễ

645

11

Thạch Thành

636

12

Yên Hội

509

2. Kết quả phần thi Vườn mẫu:

TT

Hộ gia đình

Thôn

Kết quả

1

Trần Ngọc Liễn

Thông Tự

Giải Nhất

2

Mai Đình Đoàn

Châu Nội

Giải Nhì

3

Mai Xuân Tam

4

Phan Trung Hiếu

Sơn Lễ

Giải Ba

5

Phan Văn Ân

Châu Tùng

Giải khuyến khích

6

Hoàng Thị Hồng Lý

Châu Linh

7

Nguyễn Bá Khuê

Thông Tự

8

Lê Thị Hiếu

9

Dương Ngọc Hà

Thạch Thành

10

Phạm Ngọc Diệu

Châu Lĩnh

 
 
 
Đại diện các Khu dân cư và các hộ gia đình đạt giải nhận giải thưởng và giấy chứng nhận từ BTC cuộc thi
 
Tại buổi tổng kết và trao giải, BTC cuộc thi đã có những lưu ý đối với các khu dân cư, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo XDNTM xã có ý kiến chỉ đạo các thôn tập trung các nội dung còn tồn tại nêu trên để nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí XD Khu dân cư NTM kiểu mẫu đề ra nhằm đưa Tùng Ảnh sớm trở thành “Xã NTM kiểu mẫu”.
 
Thanh Niên
. . . . .