17-09-2017 - 09:46

Tuyên truyền xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Để đưa năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản ngày một tăng cao, UBND xã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thôn Châu Tùng.

Vùng quy hoạch trồng rau an toàn thôn Châu Tùng có diện tích 0,8 ha trong những năm qua luôn đem lại năng suất tương đối ổn định cho bà con nông dân. Tuy nhiên với đòi hỏi của thị trường ngày càng cao và để nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân, UBND xã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất tại xứ đồng nói trên.

Mô hình sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ đầu tư tu sửa lại các tuyến đường vào vùng quy hoạch, nạo vét hệ thống mương tiêu thoát nước...

Xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm và hỗ trợ 100% giống cho các hộ sản xuất.

Năm 2018, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, xây dựng hệ thống nhà dàn lưới che rau màu, đảm bảo sản xuất rau, củ, quả các loại quanh năm.

Dự kiến mức đầu tư của UBND cho dự án với tổng vốn trên 200 triệu đồng. Hứa hẹn với sự tham gia tích cực của người dân, vụ mùa năm nay sẽ cho năng suất và thu nhập cao hơn năm trước.

. . . . .