Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04 /KH – UBND-VH Kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN TDTT năm 2018 04/01/2018
2 65/UBND-VH Công văn rà soát, chỉnh sửa hương ước thôn năm 2019 24/12/2018
3 34/2007/pl-ubtvqh11 NHỮNG NỘI DUNG CỦA PHÁP LỆNH 34/2007 THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 20/04/2007
4 46/2016/NĐ-CP Một số hành vi vi phạm được điều chỉnh theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016) 01/01/1970
5 Số: 38 /KH - UBND KẾ HOẠCH Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2018 02/03/2018
6 Số:13/KH - UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018 10/01/2018
7 31/KH - UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 28/02/2017
8 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016 26/05/2016