TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÙNG ẢNH

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 344 10/06/2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid.19 trong tình hình mới
2 343 10/06/2021 Thực hiện về phòng dịch covid.19
3 75 11/05/2021 Tuyên truyền thực hiện cách ly tập trung phòng chóng covid.19
4 10227 04/05/2021 Chấn chỉnh nâng cao hiệu quả phòng chống covid.19
5 1017 UBND-VH 28/04/2021 Tạm dừng các hoạt động lễ hội
6 910/UBND -LĐ 20/04/2021 Tăng cường biện pháp phòng chống nạn thương tích cho trẻ em
7 63 27/03/2021 Tuyên truyền kế hoạch Bầu cử đâị biểu HĐND
8 01 27/03/2021 Điều lệ giải kéo co Đại hội TDTT xã lần thứ 9
9 19/CV/UBND 12/03/2021 Tuyên truyền tiêm vắc xin phòng covit.19
10 38 10/03/2021 Tuyên truyền phòng dịch tả lợn châu phi
11 37/TTr/TƯD 10/03/2021 Tuyên truyền phòng chống viêm da nổi cục
12 242 29/01/2021 Tuyên truyền tạm dừng tất cả các hoạt động VH- VN -TDTT
13 240 29/01/2021 Tuyên truyền thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống covit 19
14 13 13/01/2021 Tuyên truyền kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
15 07 13/01/2021 Kế hoạch hoạt động VHVN-TDTT 2021
16 Số 91/ĐLBB-BCĐĐH 17/12/2020 Điều lệ Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Đức Thọ lần thứ Ĩ năm 2021
17 8487/UBND-NC1 16/12/2020 V/v thực hiện phân cấp xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức, cán bộ, công chức cấp xã
18 Số 3200/KH-UBND 11/12/2020 Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020)
19 Sô 03-CT/HU 10/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2021
20 Số 7354/QĐ-UBND 04/12/2020 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 Theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt III)
21 Số 3049/KH-UBND 27/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự
 • Thực hiện về phòng dịch covid.19
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch...
 • Tuyên truyền thực hiện cách ly tập trung phòng chóng covid.19
 • Chấn chỉnh nâng cao hiệu quả phòng chống covid.19
 • Tạm dừng các hoạt động lễ hội
 • Tăng cường biện pháp phòng chống nạn thương tích cho trẻ em
 • Tuyên truyền kế hoạch Bầu cử đâị biểu HĐND
 • Điều lệ giải kéo co Đại hội TDTT xã lần thứ 9
 • Tuyên truyền tiêm vắc xin phòng covit.19
 • Tuyên truyền phòng chống viêm da nổi cục
 • Tuyên truyền phòng dịch tả lợn châu phi
 • Tuyên truyền thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống covit 19
 • Tuyên truyền tạm dừng tất cả các hoạt động VH- VN -TDTT
 • Kế hoạch hoạt động VHVN-TDTT 2021
 • Tuyên truyền kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
 • Điều lệ Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Đức Thọ lần...
 • V/v thực hiện phân cấp xử lý đối với những trường hợp có sai phạm...
 • Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...
 • Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp...
 • Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: